Finske runde bygbrød

Rieska bages af mange forskellige kornsorter og ofte af blandinger af for eksempel byg og hvede. Rieska og rugbrød er to meget almindelige brødtyper i Finland.