Blå Kornblomst med blomme-løgchutney

Servér både chutney og Blå Kornblomst på ristet rugbrød. Eller spis chutneyen til en steak toppet med Blå Kornblomst.